LIFE CityTRAQ

Stad Brugge zet in op de verdere uitbouw van een duurzaam meetnet in de hele stad. Zo kan de impact van de modal shift en andere klimaatmaatregelen op luchtkwaliteit (en ook op klimaatdoelstellingen) doorheen de tijd opgevolgd worden. Tegelijkertijd kan de verbetering van de luchtkwaliteit richting de WHO-richtwaarden gemonitord worden.

Via verkeerstellingen met slimme camera’s op een aantal te selecteren mobiliteitsknooppunten monitort de stad de verschillende vervoersmodi en koppelt die aan luchtkwaliteitsmetingen. Beide types data stromen door naar een luchtkwaliteitsmodel.  Op die manier komt de stad tot een luchtkwaliteitsactieplan met acties om de lokale luchtkwaliteit de komende jaren te verbeteren.