LIFE CityTRAQ

Over CityTRAQ

Luchtvervuiling is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. Een groot deel van de bevolking wordt er regelmatig aan blootgesteld. Europa kent al verschillende initiatieven om de luchtkwaliteit te meten, maar die initiatieven hebben vaak een verschillende invalshoek of methodologie.

Voor beleidsmakers is het net essentieel om de verschillende informatie op elkaar af te stemmen, zodat ze een wetenschappelijk onderbouwd lucht- en mobiliteitsbeleid kunnen voeren. Binnen het Life CityTRAQ-project werken we daarom met 6 partners samen aan een betere lokale luchtkwaliteit. Dankzij informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen detecteren en meten we luchtvervuiling en simuleren we de impact van eventuele maatregelen op het mobiliteitsnetwerk.

De screening- en scenariotool

Aan de hand van een screening- en scenariotool verzamelt CityTRAQ relevante informatie over luchtkwaliteit in één samenhangend beeld. Dat interactieve beeld begeleidt steden en gemeenten bij:

  • de verkenning van hun lokale domein,
  • de identificatie van lokale hotspots, en
  • de ondersteuning bij oplossingen

Screeningtool

Dankzij de screeningtool kunnen locaties met een slechte luchtkwaliteit geïdentificeerd worden. Via een kaartviewer kunnen hotspots en bronnen van luchtvervuiling gedetecteerd worden.

Scenariotool

Steden kunnen via de tool het effect van verschillende scenario’s (maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren) op de luchtkwaliteit simuleren. Zoals, bijvoorbeeld, nagaan wat de impact is van een eenrichtingsverkeer of een schoolstraat. Dat helpt lokale besturen in het opstellen van een luchtbeleidsplan.

Waarom doen we dit?

Positieve impact op de gezondheid

Door de detectie van hotspots en het instellen van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, kunnen we de negatieve gezondheidsgevolgen van een slechte luchtkwaliteit verminderen.

Positieve sociale impact

We betrekken burgers, scholen en andere stakeholders en vergroten de bewustmaking rond luchtkwaliteit.

Positieve economische impact

Een verbeterde gezondheid zorgt voor een lagere kost aan gezondheidszorg.