LIFE CityTRAQ

Pilootprojecten

Ontdek de pilootprojecten

De deelnemende steden Antwerpen, Gent en Brugge brengen het CityTRAQ-project in praktijk.

De ontwikkelingen en tools van de projecten worden beschikbaar gesteld aan andere steden in Europa. Zo kunnen zij een snelle start maken rond verbetering van hun luchtkwaliteit. Ook kunnen ze de digitale bouwstenen van de tools gebruiken om voor hun specifieke regio een eigen tool te ontwikkelen.

Samen voor Zuivere Lucht

Meer inspiratie over andere luchtkwaliteitsprojecten vind je op de website van Samen voor Zuivere Lucht. Samen voor Zuivere Lucht is een initiatief om burgers en lokale overheden aan te moedigen om zich te informeren over luchtkwaliteit en ook zelf actie te ondernemen.