LIFE CityTRAQ

CityTRAQ

Samen voor een betere lokale luchtkwaliteit

Binnen het LIFE CityTRAQ-project werken 6 partners samen aan een betere lokale luchtkwaliteit. Dankzij informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen detecteren en meten we luchtvervuiling en simuleren we de impact van eventuele maatregelen op het mobiliteitsnetwerk.

Waarom CityTRAQ?

Volgens de WHO is luchtvervuiling het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. De grenswaarden voor luchtkwaliteit worden vaak overschreden, waardoor een groot deel van de bevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling. Europa en Vlaanderen kennen al initiatieven om de luchtkwaliteit te meten, maar die initiatieven hebben vaak een verschillende invalshoek of methodologie.

Beleidsmakers staan voor de uitdaging om de verschillende datasets op elkaar af te stemmen, zodat ze een wetenschappelijk onderbouwd lucht- en mobiliteitsbeleid kunnen voeren.

Doel van het project

Het CityTRAQ-project geeft lokale overheden meer inzicht in de metingen die nodig zijn om luchtkwaliteit te beoordelen.

De screenings- en scenariotool helpen lokalen besturen om maatregelen uit te werken ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Zo creëren ze een beter leefmilieu voor de inwoners. De lokale overheden worden ook aangemoedigd om hun beleidskeuzes vorm te geven in een luchtbeleidsplan.

Screening tool

Beleidsmakers kunnen locaties (hotspots) met een slechte luchtkwaliteit identificeren.

Scenariotool

Lokale besturen kunnen de impact van een bepaalde maatregel op de luchtkwaliteit (bv. een autoluwe straat) uitrekenen.

Ontdek de pilootprojecten

Antwerpen

Stad Antwerpen zal in het CityTRAQ-project, samen met de VMM, werken rond logistiek en zwaar verkeer.

Brugge

Stad Brugge zet in op de verdere uitbouw van een duurzaam meetnet in de hele stad. 

Gent

Gent meet de impact op de luchtkwaliteit in een schoolstraat en evalueert de circulatieplannen.

Zagreb

Zagreb volgt het voorbeeld van de Vlaamse steden en zal luchtkwaliteitsprojecten opstarten. 

Ontdek de Pilootprojecten

De deelnemende partnersteden Antwerpen, Gent, Brugge en Zagreb gaan aan de slag!

Blijf op de hoogte

Nieuws en evenementen

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Evenementen

Blijf op de hoogte van de laatste evenementenupdates

CityTRAQ in Europa

Partners

LIFE CityTRAQ wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma onder leiding van de Vlaamse Milieumaatschappij.