LIFE CityTRAQ

Pilootproject in Gent: Inrichting van zuurstofwijken en de evaluatie van schoolstraten en circulatieplannen

Stad Gent rolt diverse initiatieven uit met een focus op schoolstraten en mobiliteitsplannen. De stad meet enerzijds de impact van schoolstraten op de lokale luchtkwaliteit. Anderzijds wordt onderzocht hoe circulatieplannen geïmplementeerd kunnen worden. Verschillende sensoren worden ingezet om stikstofdioxideconcentraties te meten, met als belangrijkste doelstellingen:

1

Beoordeling van verschillende mobiliteitsplannen voor woonwijken

2

Opbouwen van een draagvlak voor schoolstraten in Gent

3

Verbetering van de monitoring van luchtkwaliteit in mobiliteitsplannen

©Stad Gent

©Stad Gent

Luchtkwaliteit realtime meten

Tot 2026 zullen sensorboxen op verschillende locaties in Gent de luchtkwaliteit realtime meten. De meetresultaten worden direct toegankelijk gemaakt via een online platform, waarmee de stad verder onderzoekt of realtime sensormetingen bruikbaar zijn voor de evaluatie van beleidsmaatregelen. Door een gerichte aanpak kan de luchtkwaliteit in de stad zo effectief gemonitord worden. Daarnaast draagt het project ook bij aan de wetenschappelijke kennis omtrent luchtkwaliteitssensoren en hun toepassing in beleidsvorming.

Waar bevinden de sensoren zich?

De sensoren zullen metingen uitvoeren in de wijk Dampoort, de Muide en rondom Dok Noord/Tolhuislaan om de impact van de opening van de Verapazbrug in kaart te brengen. Vanaf september 2024 worden ook metingen uitgevoerd in de buurt van een Gentse basisschool om het lokale effect van de implementatie van een schoolstraat op de luchtkwaliteit te meten. Die gegevens zullen live te volgen zijn bij de schoolpoort. Het experiment onderzoekt of het meten en visualiseren van de luchtkwaliteit een invloed heeft op het gedrag van zowel leerlingen als hun ouders bij de keuze van het vervoersmiddel van en naar school.

©Stad Gent

©Stad Gent