LIFE CityTRAQ

In de Kroatische hoofdstad Zagreb worden luchtkwaliteitsprojecten opgestart, waarbij de geleerde lessen uit de pilootprojecten in Vlaanderen worden meegenomen. Meer informatie over het project volgt later.