LIFE CityTRAQ

Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij meten luchtkwaliteit in realtime

Op verschillende plaatsen in Gent hangen nieuwe sensorboxen om realtime de luchtkwaliteit op straat te meten. De sensoren meten het volume stikstofdioxide (NO2), een vervuilende stof die voornamelijk afkomstig is van het wegverkeer. De komende twee jaar zullen de sensoren op verschillende locaties in Gent ingezet worden om de luchtkwaliteit in realtime te meten.

Snellere methode en realtime resultaten
De stad gebruikte al meetbuisjes om luchtkwaliteit te meten. Die meetbuisjes moeten echter naar het lab voor analyse. Het voordeel van de nieuwe sensoren is dat de metingen in realtime gebeuren en de data direct op een online platform weergegeven wordt. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bewaakt de kwaliteit van de sensoren en zorgt ervoor dat de data geraadpleegd kan worden op het dataportaal van Samen voor Zuivere Lucht.

Met het project onderzoeken de stad en de VMM of realtime sensormetingen bruikbaar zijn voor de evaluatie van beleidsinterventies. Via een gerichte aanpak kan de luchtkwaliteit in de stad efficiënter gemonitord worden. Het project draagt ook bij aan de wetenschappelijke kennis rond luchtkwaliteitssensoren en hun gebruik in beleid.

Toekomstige projecten
Op dit moment hangen de 15 sensorboxen op verschillende locaties in de Dampoort-wijk. Ze hangen deels op dezelfde locaties als de meetbuisjes. Dat biedt de mogelijkheid om beide meetmethoden te vergelijken en de voor- en nadelen van beiden in kaart te brengen. Dampoort is geen eindpunt: in de loop van 2025 verhuizen de sensoren naar de Muide en Dok Noord om de impact van de toekomstige Verapazbrug in kaart te brengen.

Volgend schooljaar wordt ook een project opgestart om het lokale effect van een schoolstraat op de luchtkwaliteit te meten. De data zullen live aan de schoolpoort te zien zijn. In dit experiment gaat Stad Gent na of het meten en visualiseren van luchtkwaliteit een impact heeft op de keuze van vervoersmiddel van en naar school  van leerlingen en hun ouders.