LIFE CityTRAQ

Internationale samenwerking binnen CityTRAQ

Op donderdag 30 maart 2023 kwamen alle projectpartners van het CityTRAQ-project samen in het Ecohuis in Antwerpen voor een stand van zaken binnen het project. De conclusie van de dag: het project kent een goede start.

De projectpartners ontmoetten elkaar in Antwerpen om de ontwikkelingen binnen het CityTRAQ-project te bespreken en op te volgen. Naast een update over het project zelf, deelden enkele partners ook projecten of acties rond luchtkwaliteit en luchtkwaliteitsmetingen in hun stad of regio, die los staan van het project, maar die wel als inspiratie dienen. Op die manier inspireren en ondersteunen de partners elkaar om het project tot een goed einde te brengen.

Waar staan we?
Iedere partner gaf een korte update over de stand van zaken: wat is al gebeurd en wat staat er nog op de planning. Het project zit nog maar in de beginfase, maar schiet wel vlot uit de startblokken. Zo zijn er al enkele acties ondernomen en zitten de projectpartners goed op schema. Stad Antwerpen is bijvoorbeeld al begonnen met de samenwerking voor luchtkwaliteitsmetingen met enkele Antwerpse scholen. Stad Gent is bezig met onderzoek naar de aanbesteding van luchtkwaliteitssensoren en Stad Brugge onderneemt actie om een samenwerking met scholen op te starten.

Het RIVM, de projectpartner uit Nederland, stelde hun eigen luchtkwaliteitsmeting- en scenariotools voor. Dit ter inspiratie en als voorbeeld voor de ontwikkeling van de screening- en scenariotool binnen het CityTRAQ-project. De VMM gaf vervolgens een update over en een korte demo van de huidige versie van de desbetreffende tools. Tot slot gingen de steden elk nog wat dieper in op de implementatie van de pilootprojecten in hun stad.

Succesvolle uitrol
Dankzij de samenkomst wordt het internationale partnerschap tussen de verschillende partners binnen het project bevordert. De efficiënte en duidelijke samenwerking zorgt ervoor dat CityTRAQ succesvol verder uitgerold kan worden.