LIFE CityTRAQ

LIFE CityTRAQ-partners komen samen in Antwerpen

Op donderdag 18 april 2024 kwamen de partners van het LIFE CityTRAQ-project samen in Antwerpen om de voortgang en de verder uitrol van het project te bespreken. Het gezamenlijke doel van het project blijft de realisatie van een lokale, schone lucht.

De bijeenkomst startte met een statusupdate van de verschillende steden rond hun pilootprojecten, waarbij de partners hun realisaties tot nu toe, ervaringen en uitdagingen met elkaar deelden. De Vlaamse Milieumaatschappij lichtte de voortgang toe van de ontwikkeling van de scenario- en screeningtool. Die tools zijn cruciaal voor een datagedreven lokaal beleid. Zo kan je als lokaal bestuur luchtkwaliteitsknelpunten identificeren en het effect van lokale ingrepen simuleren om zo gerichte keuzes te maken. De CityTRAQ-partners zullen de tools inzetten om hun pilootprojecten verder vorm te geven en de resultaten ervan te kunnen evalueren. In een latere fase zullen de tools beschikbaar zijn buiten het CityTRAQ-project voor alle lokale besturen.

Interactieve workshop rond verfijning van de scenariotool
Tijdens een daaropvolgende interactieve workshop werd nagedacht over een verdere verfijning van de verschillende scenario’s voor de scenariotool. De discussie ging in op de noodzakelijke en gewenste maatregelen die nodig zijn zodat lokale besturen de meest voorkomende scenario’s kunnen simuleren. Op basis van de input zal de scenariotool verder ontwikkeld worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden en behoeften van de lokale besturen. De deelnemende steden volgden de dag erop ook direct een workshop om enkele specifieke maatregelen per stad in diepte te analyseren als voorbereiding op het gebruik van de scenariotool.

Veldbezoek aan het meetstation in Borgerhout
Een veldbezoek aan het luchtmeetstation van de VMM in Borgerhout gaf de partners een exclusieve kijk en inzicht in de technologie achter luchtkwaliteitsanalyses. Aan dit meetstation in Borgerhout werd/wordt ook de kwaliteit van de luchtkwaliteitssensoren getest die de metingen van de piloten in Gent en Brugge zullen uitvoeren. De verschillende meettoestellen en hun werking werd toegelicht, wat bijdraagt aan een beter begrip van de technische ontwikkelingen en analyses binnen het project.

Vooruitblik op de verder ontwikkeling binnen het project
Na de productieve bijeenkomst zijn de CityTRAQ-partners klaar om met een hernieuwde energie verder te werken aan hun pilootprojecten, met als doel een schonere, lokale lucht voor iedereen.