LIFE CityTRAQ

Testfase voor nieuwe luchtsensoren

Kunak-sensorbox close-up

Sinds eind november zijn er in het meetstation van Borgerhout nieuwe luchtkwaliteitssensoren geïnstalleerd. Na enkele weken zullen de sensoren hun weg vinden naar het eerste meetproject in Gent in het kader van het Europese LIFE CityTRAQ-project.

Aan het meetstation in Borgerhout zijn recentelijk 15 Kunak-sensorboxen geïnstalleerd, die de concentraties stikstofdioxide (NO2) in de lucht meten. Momenteel worden de sensoren getest en wordt nagegaan of ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Pilootproject in Gent
Na het succesvol doorstaan van de testfase verhuizen de sensorboxen naar Gent. Daar zullen ze gebruikt worden in het pilootproject in het kader van het LIFE CityTRAQ-project. De sensorboxen zullen ingezet worden om diverse verkeersgerelateerde maatregelen te monitoren. Ze zullen onder andere gebruikt worden bij de invoer van een wijkmobiliteitsplan en de invoer van een schoolstraat.

Het doel van het pilootproject in Gent is om de invloed van verschillende mobiliteitsingrepen op de luchtkwaliteit te beoordelen en  om het draagvlak voor schoolstraten te vergroten. Dit initiatief draagt bij aan een gerichte aanpak om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en de gezondheid van de bewoners te waarborgen.

Kunak-sensorbox
Kunak-sensorbox 1